Speciální kurzy angličtiny

Stručný popis jednotlivých kurzů:

SOCIAL LIFE
Kurz angličtiny tematicky zaměřený na rozšíření komunikačních dovedností ve společenském styku, v komunikaci s cizinci, v pracovním kontaktu a profesionální prezentaci.
Doporučujeme ho vzhledem k spektrum prezentovaných témat absolvovat jako první ze série speciálních komunikačních kurzů.

INSTITUTIONS OF ENGLISH SPEAKING COUNTRIES
Kurz zaměřený na reálie anglicky mluvících zemí, základní geografické, historické, kulturní a společenské informace. Kurz se doporučuje především těm klientům, kteří rádi cestují, případně se připravují na závěrečné zkoušky z anglického jazyka a těm, jejichž daná problematika zajímá a chtějí se naučit novou slovní zásobu v dané oblasti a zároveň si rozšířit své poznatky o anglicky mluvící země.

INSURANCE ENGLISH
Kurz angličtiny tematicky zaměřený na pojišťovnictví, terminologii v rámci pojistných produktů, kontakt s klientem v rámci problematiky pojišťovnictví, pojistné události, a jiné související záležitosti.

BASICS OF HUMAN PSYCHOLOGY
Kurz angličtiny tematicky zaměřen na psychologii člověka, vývoj člověka, základy kognitivní psychologie a psychologie osobnosti.

HEALTH CARE ENGLISH
Kurz je atraktivní svým zaměřením. Podává základy slovní zásoby z oblasti zdravotnické péče, preventivní péče, psychologické podpory a pečovatelství. 

LEGAL ENGLISH
Kurz tematicky zaměřený na právo. Náplní kurzu je mimo jiné důležitá terminologie v rámci obchodního práva, soudnictví, pracovního práva. Věnuje se i základním „negotiation skills“ v rámci problematiky.

SPECIAL SALES SKILLS
Kurz angličtiny tematicky zaměřen na psychologii prodeje a na obecné komunikační dovednosti pro manažery.
Svým obsahem se doporučuje těm klientům, kteří chtějí obohatit svou anglickou slovní zásobu v dané oblasti a zároveň zlepšit své dovednosti v oblasti psychologie prodeje.

INTERNATIONAL NEGOTIATIONS
Cílem tohoto kurzu angličtiny je zlepšit schopnost vést mezinárodní jednání v anglickém jazyce, zvýšit účinnost sebe-prezentace účastníků, jejich komunikační, prodejní a negociační dovednosti a komplexní teoretickou výbavu v předmětné sféře praktického použití.
Obsahem je jazyková příprava, slovní zásoba, jazykové specifika, fráze pro danou problematiku a zvýšení komunikační pohotovosti v angličtině. Přidanou hodnotou je navýšení negociačních dovedností v kontaktu s anglicky mluvícími partnery.
 

Chceš zlepšit své jazykové schopnosti?

Vyber si vhodný kurz nebo přijď a poradíme ti. Můžeš zkusit online test a najdeme ti nejvhodnější skupinu.

Vyplnit test

Výhody VISTA

15+ let kvality a zkušeností
10 poboček
40 000+ absolventů
Licencovaná škola
Výuka i v zahraničí

Řekli o nás

Tento kurz mi velice pomohl, protože mi konečně někdo pořádně vysvětlil základy anglické gramatiky a hlavně naučil jsem se ji konečně používat. Tento kurz hodnotím velmi pozitivně, dobře jsem se naučil nová slovíčka, což by nebylo možné bez výborného lektora, který stále dobře poradil, vysvětlil. Způsob výuky mi velmi vyhovoval.

Pavel, student, 3. úroveň

Společnost VISTA jazyková škola s.r.o. zajišťuje výuku komunikačních kurzů v anglickém jazyce pro zaměstnance naší společnosti.
Spolupráce začala ve školním roce 2009/2010, kdy společnost VISTA poskytla výuku anglického jazyka pro 42 zaměstnanců naší nemocnice Na základě zájmu našich zaměstnanců jsme společnost oslovili ke spolupráci i ve školním roce 2012/2013, kdy se výuky zúčastnilo 33 našich zaměstnanců a ve školním roce 2013/2014, kdy kurzy navštěvovalo 24 osob.

Naši zaměstnanci jsou se systémem výuky a přístupem lektorů velmi spokojeni a zároveň oceňují možnost výuky v prostorách zaměstnavatele, ihned po ukončení pracovní doby.

p. Judita, soukromá nemocnice, vedoucí oboru pro lidské zdroje, Košice

Mohu jednoznačně říci, že během celého kurzu jsem se ani jednou nepodíval na hodinky. To bylo na tom to úžasné. Hodně jsme speakovali! Děkuji Viste, že jsem se opět o něco zlepšil a nemusel jsem si ani kupovat další zbytečnou učebnici!

Petr, student, 6. úroveň

Tímto potvrzuji, že jazykovou školu VISTA si vybrala naše mediální firma jako jazykovou školu, která měla za úkol naučit, doučit a zkvalitnit jazykovou vybavenost našich pracovníků. Jsem ráda, že mohu konstatovat, že se těšíme profesionální a kvalitativně velmi vysoké lektorské úrovni, kterou nám jazyková škola VISTA v rámci svých služeb poskytuje.

p. Miriam, média, členka představenstva, Bratislava

Líbí se mi styl, jakým jsme se učili, komunikace, hry, zábava, příjemná atmosféra a super lektorka.

Mirka, student, 3. úroveň

VISTA jazyková škola poskytuje jazykové služby - jazykovou výuku, překlady, tlumočení naší společnosti od 27.3.2013. Vysoce oceňujeme výborné lektorské zázemí, profesionalitu překladů, organizaci a flexibilitu, včetně jednoduché zpětné administrativy. Vyjadřujeme vysokou míru spokojenosti s celkovým zabezpečením. Také oceňujeme profesionalitu služeb a metodu výuky, která je podle dostupných informací oceňována studenty. Vzhledem k výše zmíněnému doporučuji VISTA jazykovou školu jako poskytovatele jazykových služeb a vzdělávání i dalším firmám.

p. Alena, průmyslový park Poprad-Matejovce, HR manažer