Všeobecné kurzy

Klientům nabízíme 9 úrovní jazykových kurzů, úroveň 1-3 angličtina pro začátečníky, 4-5 angličtina pro středně pokročilé, 6-9 angličtina pro pokročilé. Obsah jazykových kurzů tvoří cca 116 tematických komunikačních okruhů z každodenního života, gramatické okruhy adekvátní úrovni, komunikační cvičení a modelové situace.

Business kurzy

BUSINESS study Intermediate

Kurz je zaměřen na základní obchodní terminologii, doporučuje se klientům, kteří cizí jazyk využívají především v obchodním styku, v kontaktu s klientem a problematika je zajímá

BUSINESS study Advanced

Kurz cizího jazyka tematicky zaměřen na ekonomickou, pracovně-právní a jinou obchodní terminologii.

Svým obsahem se doporučuje především těm klientům, kteří cizí jazyk potřebují v práci, v obchodním styku a těm, které daná problematika zajímá a chtějí se naučit novou slovní zásobu v dané oblasti a zároveň si rozšířit své zručnosti v obchodní komunikaci.

BUSINESS study Efficient

Jazykový kurz tematicky zaměřený na ekonomickou, pracovně-právní a jinou obchodní terminologii. Kurz je určený pro studenty s velmi pokročilou úrovní jazyka.

Svým obsahem se doporučuje především těm klientům, kteří cizí jazyk potřebují v práci, v obchodním styku a těm, které daná problematika zajímá a chtějí se naučit novou slovní zásobu v dané oblasti a zároveň si rozšířit své dovednosti v obchodní komunikaci.

Speciální kurzy angličtiny

SOCIAL LIFE

Kurz angličtiny tematicky zaměřený na rozšíření komunikačních dovedností ve společenském styku, v komunikaci s cizinci, v pracovním kontaktu a profesionální prezentaci.
Doporučujeme ho vzhledem na spektrum prezentovaných témat absolvovat jako první ze série speciálních komunikačních kurzů.

INSTITUTIONS OF ENGLISH SPEAKING COUNTRIES

Kurz zaměřený na reálie anglicky hovořících zemí, základní geografické, historické, kulturní a společenské informace, kurz se svým obsahem doporučuje především těm klientům, kteří rádi cestují, případně se připravují na závěrečné zkoušky z anglického jazyka a těm, které daná problematika zajímá a chtějí se naučit novou slovní zásobu v dané oblasti a zároveň si rozšířit své poznatky o anglicky hovořících zemích.

INSURANCE ENGLISH

Kurz angličtiny tematicky zaměřený na pojišťovnictví, terminologii v rámci pojistných produktů, kontakt s klientem v rámci problematiky pojišťovnictví, pojistné události a jiné související záležitosti. Doporučujeme pojistným poradcům nebo makléřům.

BASICS OF HUMAN PSYCHOLOGY

Phi Kurz angličtiny tematicky zaměřený na psychologii člověka, vývoj člověka, základy kognitivní psychologie a psychologie osobnosti.

HEALTH CARE ENGLISH

Kurz je atraktivní svým zaměřením, podává základy slovní zásoby z oblasti zdravotnické péče, preventivní péče, psychologické podpory a ošetřovatelství.

LEGAL ENGLISH

Phi Kurz tematicky zaměřený na právo, důležitou terminologii v rámci obchodního práva, soudnictví, pracovního práva. Věnuje se i základním negociačním dovednostem v rámci problematiky.

SPECIAL SALES SKILLS

Kurz angličtiny tematicky zaměřený na psychologii prodeje, na všeobecné komunikační zručnosti pro manažery.
Svým obsahem se doporučuje těm klientům, kteří chtějí obohatit svoji anglickou slovní zásobu v dané oblasti a zároveň zlepšit svoje dovednosti v oblasti psychologie prodeje.

INTERNATIONAL NEGOTIATIONS

Cílem tohoto kurzu angličtiny je zlepšit schopnost vést mezinárodní jednání v anglickém jazyce, zvýšit efektivnost sebeprezentace účastníků, jejich komunikační, prodejní a negociační zručnosti a komplexní teoretickou výbavu v předmětné sféře praktického použití.
Obsahem je jazyková příprava, slovní zásoba, jazyková specifika a fráze pro danou problematiku, zvýšení komunikační pohotovosti v angličtině. Přidanou hodnotou je navýšení negociačních zručností v kontaktu s anglicky hovořícími partnery.

Otestujte si vaší znalost jazyka zdarma! Vyplňte online test a nájdeme Vám najvhodnejší kurz

Test
Pobočka
Vyberte si svou pobočku
Nenašli ste svou pobočku?

Kontaktujte:
ALIANCE VISTA