Informace o zpracování osobních údajů a práva dotknuté osoby pro zpracovatelskou činnost/IS Kontaktní formulář, tzv. informační povinnost provozovatele

Identifikační údaje a kontaktní údaje provozovatele
Název VISTA jazyková škola s.r.o.
Adresa Dopravní 500/9
IČO 07395582
DIČ CZ07395582
Zast. PhDr. Branislava Očvárová, konatelka
Spisová značka C 300315, vedená u Městského soudu v Praze
Tel. kontakt +420 732 533 263
E-mail vista@vistaskola.cz

Účel zpracování osobních údajů, na který jsou osobní údaje v rozsahu jméno, e-mail je plnění smluvních nebo předsmluvních vztahů, kontaktování provozovatele prostřednictvím elektronického kontaktního formuláře na webu.

Právní základ zpracování osobních údajů: smluvní a předsmluvní vztah provozovatele a dotknuté osoby prostřednictvím elektronického formuláře umístněný na webu.

Doba uchovávání osobních údajů nebo informace o kritériích jejího určení: od získání po dobu potřebnou k dosažení účelu zpracování.

Informace o tom, zda je poskytování osobních údajů zákonným požadavkem nebo smluvním požadavkem nebo požadavkem, který je potřebný k uzavření smlouvy a o tom, zda je dotknutá osoba povinná poskytnout osobní údaje, jako i o možných následcích neposkytnutí osobních údajů: poskytnutí osobních údajů dotknutou osobou je požadavkem, který je potřebný k uzavření smlouvy, v případě pokud dotknutá osoba odmítne poskytnout údaje, nebude možné naplnit účel.

Práva dotknuté osoby:
  • právo na přístup k osobním údajům,
  • právo na opravu osobních údajů,
  • právo na vymazání ("zapomenutí"") osobních údajů,
  • právo na omezení zpracování osobních údajů,
  • právo namítat zpracování osobních údajů,
  • právo na přenosnost osobních údajů,
  • právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat,
  • právo podat stížnost dozorčímu orgánu
Pobočka
Vyberte si svou pobočku
Nenašli ste svou pobočku?

Kontaktujte:
ALIANCE VISTA