Na hodinách VISTA se využívá komunikační způsob výuky. Cokoliv nového student na hodině získá, hned to využívá a procvičuje přímo v komunikaci. Způsob jakým se učí gramatika je velmi jednoduchý, gramatikou nezahlcujeme, ale objasňujeme na jedoduchých příkladech a později se fixuje v kombinaci s novými slovíčky přímo na hodině. Využíváme modelové situace, dialogy, komunikační cvičení a hry. Lektor vede výklad v angličtině. Metoda je “bezbolestná”, student si ji neuvědomuje.

Kdekoliv s VISTOU studujete (pobočky nebo prostředníctvím Skype), stále se učíte stejným licencovaným způsobom VISTA, vysoko kvalitní kurzy i pro náročné.

VISTA učební materiály jsou sestaveny odborníky a jsou zaměřené na motivaci studenta ke komunikaci. Jazyk je o komunikaci! Navíc využíváme i jinou kvalitní odbornou literaturu. Student si další učebnici nemusí kupovat, během kurzu dostane vše potřebné vždy přímo na hodině. Vyučovací materiál je samozřejmě zdarma.

V případě, že máte zájem o jinou učebnici dle vlastního výběru, rádi se přzpůsobíme a doporučíme postup.

Samozřejmě, budeme velmi rádi, když ji získáte. Držitelé karet ISIC, ITIC, EURO 26 mohou při prvním zápisu do skupinových kurzů získat slevu 10%. 8% sleva je slevou při pokračování do vyšší úrovně. Pokud máte průkaz ISIC, ITIC nebo EURO 26, máte nárok na 15% slevu. Kromě toho nabízíme ještě oblíbenou kumulativní slevu 10% z ceny kurzu za každého dalšího studenta, který u nás začne studovat na základě klientovy reference. Tato sleva se kalkuluje za každého doporučeného nového klienta.

Pro klienty, kteří jsou registrováni na Úřadě práce, nabízíme 30% slevu. Při opakování jedné kurzové úrovně můžete využít 50% slevu. Máte narozeniny? V tom případe máte u nás při zakoupení v den svých narozenin 15% slevu!

Seznam slev.

Ano, každý kurz končí písemnou a ústní zkouškou a obdržením VISTA certifikátu. Po absolvování všech úrovní je možné dostat diplom o absolvování studia všeobecné angličtiny nebo jiného cizího jazyka. Naše certifikáty a diplomy můžete uplatnit na výběrových konáních, často slouží jako dokumentace pro zaměstnavatele nebo školu.

VISTA nabízí jazykové kurzy, nezaměřujeme se přímo na prodej takovéhoto druhu certifikátů. Na Vaše požádání otevřeme speciální kurz zaměřený na přípravu pro medzinárodní certifikáty v jakékoliv délce a intenzitě. Doposud jsme velmi úspěšní v přípravě našich klientů na uvedené mezinárodní certifikáty.

V případě, že máte výsostný zájem o certifikát, VISTA je akreditovaným pracovištěm ETS poskytujícím TOEIC a TOEFL zkoušky a certifikáty.

Ano, máme zahraniční lektory, kteří splňují přísná kritéria na to, aby sa stali členy našeho týmu. Vyučují hlavně firemní, individuální a speciální kurzy.

Ano, pokud lektor ví předem o studentově absenci, je možné si během kurzu dva krát dohodnout náhradní hodinu se slevou.

Ano, protože lektor, který vyučuje nižší úrovně (1,2), překládá do češtiny každou větu nebo instrukci, kterou nejdříve řekne v cizím jazyku.

Ne. Z hlediska psychologie učení je u polointenzivních komunikačních kurzů nejefektivnějším způsobem věrnost jednoho lektora během trvání jednoho kurzu. Student se vyhne případnému stresu z neznámého a zároveň se mu věnuje odborník, který nejen ví, co se probíralo na předcházejících setkáních, ale také zná i jeho slabé a silné stránky, resp. úskalí, kterým se při spoločné práci systematicky věnují. Po ukončení kurzu a nástupu do vyšší kurzové úrovně doporučujeme změnu lektora, student tak pozná nový přízvuk a způsob komunikace.

Jako jedna z mála škol, nabízíme i speciální kurzy angličtiny, ve kterých si klient může zdokonalit slovní zásobu, přízvuk, procvičit komunikační rychlost a plynulost, případně se dozvědět i jiné užitečné informace (Social Life Course, Grammar Drill, Business English, Legal English, Life and Institutions of English Speaking Countries, Special Sales Course atd.)

Platba se vždy dělí na dvě části, zálohu splatnou při zapsání se do kurzu a druhou část při nástupu do kurzu. V případě, že má klient problém s úhradou ve dvou částech, rádi si dohodneme splátkový kalendář bez navýšení. U dětských celoročních kurzů se platí první část v září a druhá v lednu následujícího kalendářního roku. U firemních kurzů nebo celoroční individuální výuce je nejčastější volbou měsíční úhrada.

Pokud klient z vážných zdravotních nebo jiných důvodů hodných osobitého zřetele nemůže dokončit předplacený kurz, je možné ho absolvovat do 6 měsíců od přjetí platby, příp. přesunout zbývající finanční prostředky na jinou osobu.

Pobočka
Vyberte si svou pobočku
Nenašli ste svou pobočku?

Kontaktujte:
ALIANCE VISTA